درباره ما

نقش و اهمیت بهبود کیفیت نیروی انسانی بر روند و فرآیند توسعه اقتصادی تا جایی است که امروزه اکثر اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می نماید، منابع انسانی آن کشور است نه سرمایه و منابع مادی آن، تجربه تاریخ کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای آسیای جنوب شرقی در دهه های اخیر، گویای آن است که مهمترین مزیتی که به آن کشورها کمک کرد تا به مراحل بالاتر توسعه دست یابند، وجود انسانهایی بوده است که کار و تلاش را به عنوان یک وظیفه تلقی کرده و از آموزش حرفه ای مناسب بهره مند بوده اند.

نوسازی تخصص ها از طریق برنامه های آموزشی و شالوده ریزی یک برنامه آموزشی مدون جهت تربیت نیروهای جدید به عنوان یک زیرساخت برای توسعه و بالندگی یک بنگاه اقتصادی از مزیت های اصلی محسوب می شود که مرکز آموزش فناوری ساحل و فراساحل این ماموریت را در چهار مرکز تهران، بندرعباس، بندرانزلی و بندر امیرآباد به عهده گرفته و در حال توسعه فضای آموزشی خود به سایر بنادر می باشد.


ماموریت و اهداف

مرکز آموزش فناوری ساحل و فراساحل با برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا و دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای سازمانها و شرکتهای مختلف نموده است. مهم ترین اهداف این موسسه به شرح ذیل می باشد:

  • تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • توسعه فعالیتهای آموزشی کوتاه مدت در سطوح مدیران، کارشناسان و ….
  • بکارگیری شبیه ساز تجهیزات بندری
  • تدوین دوره های جدید آموزشی در حوزه خدمات ساحلی و بازنگری دروره های در حال اجراء