نقش و اهمیت بهبود کیفیت نیروی انسانی بر روند و فرآیند توسعه اقتصادی تا جایی است که امروزه اکثر اقتصاددانان اتفاق نظر داند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می نماید ، منابع انسانی آن کشور است نه سرمایه و منابع مادی آن . نوسازی تخصص ها از طریق شالوده ریزی یک برنامه آموزشی مدون جهت تربیت نیروهای جدید به عنوان یک زیرساخت برای توسعه و بالندگی یک بنگاه اقتصادی از مزیت های اصلی محسوب می شود که مرکز آموزش فناوری ساحل و فراساحل این ماموریت را در چهار مرکز تهران ، بندرعباس ، بندرانزلی ، بندر امام خمینی و بندر امیر آباد به عهده گرفته است.
 
ماموریت و اهداف 
 
مرکز آموزشی فناوری ساحل و فراساحل با برخوداری از یک نظام جامع آموزش منسجم و پویا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای سازمانها و شرکتهای مختلف نموده است.
مهمترین اهداف این موسسه به شرح ذیل می باشد:
 
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در مقاطع کارشناسی و کاردانی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی
توسعه فعالیت آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تربیت نیوی انسانی ماهر
...توسعه فعالیت های آموزشی کوتاه مدت در سطوح مدیان ، کارشناسان و
تولید بسته های آموزشی جدید متناسب با نیاز بخش های اجرایی صنعت
ارائه و توسعه کنفرانس های تخصصی مورد نیاز در صنایع و رشته های تخصصی مختلف
ارائه خدمات مشاوره ای نوین
 
حوزه های عمده فعالیت
  • اجرای دوره های دانشگاهی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دو مرکز بندرعباس و بندر انزلی.
  • برگزاری دوره های مرتبط با فعالیت نمایندگی های کشتیرانی ، دوره های تخصصی عملیات بندری و لجستیک ، دوره های آموزش HSE و سایر دوره‏ها ( دوره های مدیریتی، دوره های فنی و مهندسی، دوره های مالی، دوره های بازرگانی، دوره های صنایع )تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی در پنج مرکز تهران ، بندرعباس ، بندر انزلی ، بندر امام خمینی و بندر امیرآباد
  • ارائه گواهینامه های شایستگی مهارت زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی
  • برگزاری دوره های تک پودمان ، سمینارها، کنفرانسها و همایش ها
  • برگزاری دوره با همکاری دانشگاه های بین المللی

این مرکز می تواند خدمات آموزشی اختصاصی مشتمل بر :
  • نیازسنجی آموزشی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • مدیریت اجرایی آموزش
  • ارزشیابی اثربخشی آموزشی

را برای شرکت یا سازمان شما طراحی و اجرا نماید .
More Joomla Extensions

برخی همکاران ما